Koos Zwiers

Koos Zwiers maakt voorstellingen van de levende natuur, waarin waarheid en verdichting, werkelijkheid en fantasie hand in hand gaan.Zijn keramische sculpturen roepen een beeld op van levenskracht en vitaliteit

Door ervaringen is het beeld dat we ons hebben gevormd van de levende natuur van persoon tot persoon verschillend.Naast die persoonlijk kennis is de culturele omgeving waarin we opgroeien, bepalend. Die natuur wordt in de ene cultuur ervaren als de wildernis met kwade krachten, in een andere als de oorsprong van het leven en de plaats van de voorouders of als de plaats om te ontspannen van de dagelijkse bezigheden. Het beeld loopt van lieflijk, arcadisch en een strijd om het bestaan, tot vernietigend, angstaanjagend en subliem.                                                


Ideeën bepalen dat wat mensen zien. Wat men denkt te zien, is daarbij in gelijke mate bepalend als dat, wat zichtbaar is. Verbeelding en waarneming of anders geformuleerd, mythologie en werkelijkheid spelen een even belangrijke rol, ook in onze tijd.                                                            


In dieren menen we menselijk gedrag te herkennen. We vinden varkens vies, ezels eigenwijs, steltlopers stoïcijns en honden lui. 

Het uiterlijk van veel dieren roept vergelijkingen met mensen op. Dit verschijnsel is universeel. 


In veel van de keramische sculpturen van Koos Zwiers zien we dit aspect in beeld gebracht, bijvoorbeeld bij een onderwerp als vogels.

Menselijke gedachten en fantasieën worden sinds mensenheugenis gekoppeld aan vogels. Vogels worden door ons gewaardeerd als slim, deftig, agressief, morbide of vrolijk. Ze roepen verhalen op. Veel vogels zijn bekend als symbolen. Symbolen voor bijvoorbeeld vrede (duif), macht (adelaar) en oproer (haan). 


Mythologische dieren, zoals de Griffioen, de Basilisk, de Aspis en de Eenhoorn waren  eeuwenlang reële dieren. Ze stonden afgebeeld in dierenboeken en zijn door gezaghebbende schrijvers en denkers beschreven met al hun kenmerkende eigenschappen. 

In oude kathedralen zien we hun gestalte en in de Bijbel worden ze genoemd. Ze roepen vragen op over dat wat wij beschouwen, als waarheid als realiteit en dat wat als mythologie bestempeld moet worden Die mythische dieren zijn vaak combinatiewezens, opgebouwd uit delen van bestaande dieren soms met ook enkele menselijke delen. Ze kennen een eeuwenoude geschiedenis en sommige vinden hun oorsprong in de tijd van het oude Mesopotamië. De Romeinen hebben deze dieren daarna verspreid over Europa. 


Een aantal aspecten zijn bepalend voor het maken van beeldende kunst. Daarbij 

kunnen we denken aan de voorstelling, de vormgeving, de techniek en de functie. 

Voor keramiek in het bijzonder geldt dat de techniek doorslaggevend is. Zij bepaalt in sterke mate de vormgeving met onder andere de aspecten  grootte, kleur, gestalte, opbouw van het beeld en het oppervlak.

Daarnaast geldt voor keramische beelden dat de inhoud, de voorstelling zich duidelijk manifesteert. We zien in de eerste plaats een dier, bijvoorbeeld een vogel.

Kenmerkend voor een fantastisch beeld is het doorbreken van het vanzelfsprekende, ‘t als bekend veronderstelde en daarbij het ontkennen van natuurwetten. 

De bekende werkelijkheid wordt uitgebreid om de beleving intenser te kunnen maken met behulp van het ongerijmde, irrationele, absurde en groteske