Mythologische dieren

Over mythologische dieren bestaan verhalen die honderden jaren voor waar zijn gehouden en die duidelijk berusten op overgeleverde, maar vooral geschreven waarheden. 

Griffioenen "bestaan "al zo'n 3000 jaar of langer. Ze zijn afkomstig uit Mesopotamië, het tweestromenland, waar ook een groot deel van onze wijsheid en godsdienst vandaan komt.


Bekende andere mythologische dieren zijn de draak, de Harpij, de Sirene, de Sfinx, de Griffioen, de Meermin, de Aspis, de Centauer, de Eenhoorn, de Basilisk, de Chimaere, de Foenix, vogel Cladius, Pegasus en nog vele anderen. Een bonte stoet van zonderlingen, waarin werkelijkheid en verbeelding hand in hand gaan.  


In oude dieren boeken (Bestiaria )vind je afbeeldingen van de eenhoorn, de basilisk, de sirenen, de aspis en meer van dat soort voor ons vreemde dieren. 

In de ontdekkingsliteratuur van Marco Polo komen basilisken en griffioenen voor naast nog veel meer vreemde wezens, onder andere mensen met één been en een heel grote voet waaronder ze konden schuilen tegen de zon. In de kathedraal van Vezelay vind je mensen uit verre landen met hondenkoppen,


In het Catharijne Convent in Utrecht stond heel lang  een hoorn van een éénhoorn opgesteld.  Honderden jaren was men van mening dat het een hoorn van een éénhoorn was. Volgens biologen uit latere tijden was het een tand van een narwal.

"Waar"(waarheid) is wat je op grond van gezag (van anderen) voor waar aanneemt.

Bepalend is dat wat jij voor waar houdt. Dat geldt niet alleen bij ons maar over de hele wereld. Daarbij beroep je je op bronnen en op personen die je gezag toe kent.

Wanneer nemen we aan dat iets echt is, waar is? 
Er zijn personen en procedures die we gezag toe kennen en waarvan we aannemen dat zij dicht bij de waarheid komen. Zelf kun je niet alles uitzoeken dus je beroept je op een autoriteit.


In onze tijd  houden we van stereotiepen die cijfermatig onderbouwd zijn: statistische waarheden. Maar als die statistiek voor 80 procent waar is, zit je er nog steeds voor 20 procent naast en dat is toch wel heel veel.


Volgens mij werken dezelfde mechanismen uit vroegere tijden nog steeds. Kortom wij nemen voor waar aan, wat in het verlengde ligt van onze opvattingen. 

Wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld is gestoeld op een procedure waarvan je aanneemt dat ze leidt tot een waarheid.


We houden voor waar, wat ons goed uitkomt en past in onze levensbeschouwing. Je kunt moeilijk anders. Alles napluizen is onmogelijk.  

Mensen

Archaïsche mensen.

Waar ligt de oorsprong van de mensheid? 

In Afrika, volgens de laatste stand van  onderzoek. Vooral een gebied in Ethiopië en Eritrea blijkt een belangrijke vindplaats van overblijfselen. Onderzoek en speculatie vullen elkaar aan om de oorsprong van de mensheid vast te stellen en om een indruk te krijgen van hun uiterlijk.

De archaïsche mensen vormen een verbeelding van de mythische mens. In allerlei verhalen wordt hierover verteld en gefantaseerd. 

Mensen met vogelsnavels en andere niet veel voorkomende kenmerken vormen bijzondere overgangsvormen tussen mensen en dieren en tonen het dierlijke in een mens en het menselijke van een dier.