Steltlopers

De Archaïsche Steltlopers. vertegenwoordigen oude levensvormen die zich goed staande hebben gehouden, ondanks de moderne oprukkende verstedelijking en industrialisatie. Ze gedragen zich waardig, stoïcijns en voornaam. Aan hun vorm is te zien dat een gedeelte van de evolutie aan hen is voorbij gegaan. Op één poot staand, overzien ze hun omgeving, om bij dreigend gevaar met trage vleugelslag op te stijgen en weg te vliegen.

Deze vogels met een aantal kenmerken van steltlopers: een hele lange hals, een lange poot en een forse snavel, zijn ongeveer 175 cm.Het zijn waadvogels die in het water, bij de walkant met hun poten in de modder staan om kleine dieren te vangen.


In het vogelboekje uit mijn jeugd “Wat vliegt daar” zijn deze vogels niet te vinden, ook niet in de vogelgids van Peterson, of in de natuurgids “Vogels van Europa. Zelfs niet in de vogelboeken met Afrikaanse vogels, waarin veel fraai gekleurde bonte soorten staan.

Deze archaïsche steltlopers vertonen verwantschap met marabous, reigers en ooievaars  ze zijn soortgenoten. Ze zouden kunnen voorkomen, maar tot nu toe heeft niemand ze waargenomen. Daarom staan ze niet in de vogelgidsen, maar wel   op een tentoonstelling van beeldende kunst. 

.

Vogels

Menselijke gedachten en fantasieën worden sinds mensenheugenis gekoppeld aan vogels. Vogels worden door ons gewaardeerd als slim, deftig, agressief, morbide of vrolijk. Ze roepen verhalen op. Veel vogels zijn bekend als symbolen. Symbolen voor bijvoorbeeld vrede (duif), macht (adelaar) en oproer (haan). 


Biologica

Manipulatie

In onze tijd is het mogelijk planten en dieren zo te manipuleren dat nieuwe vormen ontstaan. 

Soms ie dat winst gezien vanuit een menselijk gezichtspunt. 

Er is echter ook veel mogelijk dat niet meteen noodzakelijk is.