Pars pro totems

Een belangrijk punt van herkenning aan een vogel is de snavel, die onderscheidt hem van andere dieren.

De sculpturen “Pars Pro Totem”, zijn beelden van ”aangeklede” snavels, voorzien van touw en andere materialen. Ze verwijzen naar verhalen en rituelen in relatie tot vogels en werken als een deel dat staat voor een geheel: een pars pro toto. 


Zo’n snavel in een speciale opstelling, geeft aan hoe wij omgaan met gegevens die betekenis dragen, die belangrijk zijn. 

De vogelsnavel wordt een teken.

Kruiken